Arhivă

A Case Study on Cortorari Roma Marriages feat. O Tahtai - de Cristina Iliescu

Acest video-eseu se concentrează pe practicile și normele comunității de romi cortorari așa cum sunt ele văzute de Cătălina Tesăr și Dana Bunescu în documentarul „O Tahtai” (2022). Realizează acest lucru printr-un dialog dinamic între personajele principale și descrie transformarea lor (sau lipsa acesteia) de-a lungul filmului.

It Takes a Village to Raise a Wedding Toast or Film brides of Kusturica - de Irina Trocan

Vizionând filmul lui Aleksandar Petrović, "It Rains on My Village" (1968), este o experiență brutală și dulce-amăruie, care îi ține pe protagoniști la distanță pentru a putea descrie mai fidel viața într-un sat iugoslav. Toate nuanțele sunt acolo, dar totuși, acest video-eseu încearcă să se uite mai atent la dinamicile de (non)cuplu.

Bridal Tiara: The Cycle of Life - de Irina Trocan

Vizionând filmul lui Aleksandar Petrović, "It Rains on My Village" (1968), este o experiență brutală și dulce-amăruie, care îi ține pe protagoniști la distanță pentru a putea descrie mai fidel viața într-un sat iugoslav. Toate nuanțele sunt acolo, dar totuși, acest video-eseu încearcă să se uite mai atent la dinamicile de (non)cuplu.

The Journey of a Bride: The Representation of the Wedding in Romanian Cinema - de Letiția Popa

Pentru acest video-eseu propunem un montaj ludic a reprezentării ritualurilor de nuntă în cinemaul românesc, prin alegerea unor filme care descriu diferite cadre de timp de-a lungul istoriei.

Social Control in Romantic Love. Arranged Marriages vs True Love in Balkan Cinema. Part 2 - de Letiția Popa

Cu acest video-eseu propunem o viziune cuprinzătoare a legăturilor dintre controlul social și dragostea „adevărată” în căsătoriile aranjate, prin raportarea la poziția socială a femeii în raport cu societatea din care provine și prin sublinierea constrângerilor politice și sociale vizibile și invizibile.

Social Control in Romantic Love. Arranged Marriages vs True Love in Balkan Cinema. Part 1 - de Letitia Popa

Următoarea serie de video-eseuri este rezultatul unei cercetări despre reprezentarea căsătoriilor în cinemaul românesc și balcanic, cercetare făcută în timpul proiectului ECHO III: For Memory's Sake.